PROVISION

Från 1 maj 2013  har PokerStars Partners tillämpat grupperad provisionsstruktur för vinstdelning för alla varumärken och licenser.

Du tjänar provision baserat på en procentuell andel av den nettointäkt som genereras av de spelare du har värvat. Procentandelen definieras av antal spelare (Real Money Players - RMPs) som genereras under en kalendermånad.

Nuvarande struktur på PokerStars Partners är följande:

Notera:  I vardera del av dealen  - om noll spelare genereras inom en rapportmånad, kommer provisionsandelen att sänkas till 10%.

* Antal spelare, provision och grupper kombineras för de båda klienterna

** Antal spelare, provision och grupper är separata för vardera klient