Download Terms and Conditions in PDF format.

Regler och villkor

Innan du accepterar att delta i affiliateprogrammet ("Programmet") bör detta affiliateavtal ("Avtalet") läsas igenom noggrannt av individen eller annan myndig person det berör (hädanefter "du", "dig", "din" eller "Affiliate"). Detta avtal fastsställer de regler och villkor som gäller för relationen mellan Rational Group Limited (hädanefter "Rational", "vi", "vår" eller "oss") och dig, som tillåter dig att bli en Affiliate till Rational, och att du får marknadsföra Webbplatsen/Webbplatserna.

Genom att klicka på knappen "Jag godkänner" nedan godkänner du och samtycker till reglerna och villkoren i detta Avtal, samt att dessa kan komma att uppdateras och modifieras i enlighet med de villkor som finns beskrivna nedan, samt även att Avtalet utgör en bindande överenskommelse mellan dig och Rational som existerar inom företagsgruppen som äger och sköter Webbplatserna ("Operatören").

 1. Introduktion och definitioner
  • 1.1 När de används i detta Avtal, kommer följande termer att ha betydelsen som beskrivs nedan:
   1. Bets skall hänvisa till den totala summan som har omsatts på alla casinospel på FTP Webbplats(er), av en kvalificerad FTP-spelare.
   2. Casinoutgifter skallinnebära, med hänvisning till casinospel tillgängliga endast på FTP Webbplats(er), summan av: (i) Rättvisa värdejusteringar, (ii) bonusar eller kampanjbelopp som ges till en spelare, (iii) omsättning som ej kan indrivas (inkl. återkreditering, återbetalning etc.), (iv) en fast kostnad (som representerar medelvärdet av varje FTP) som av Rational tilldelas varje FTP som tjänas av en spelare på FTP Webbplats(er), (v) ett fast belopp för juridiska, marknadsföringsrelaterade och driftsmässiga kostnader och (vi) skäliga avgifter för betalningsbehandling och betalningstjänster som betalas av Rational till tredje part i anknytning till spelarens insättningar och uttag.
   3. Klubb innebär en pokerklubb skapad av en användare i Home Games.
   4. Klubbmanager innebär en användare som har skapat en Klubb.
   5. Medlem innebär en användare som är medlem i en Klubb och som inte är Klubbens manager.
   6. Provision skall ha betydelsen som ges i sektion 4.1 nedan.
   7. CPA-provision innebär kommissionen som räknas ut på basis av antalet Kvalificerade Pokerspelare per månad.
   8. Verkställande datum innebär det datum då du förbinder dig till detta Avtal.
   9. Omkostnader ska betyda pokerutgifter samt, om detta tillämpas, casinoutgifter.
   10. Rättvisa värdejusteringar innebär justeringar relaterade till casinospel på FTP-sidan, som ett resultat av (a) taxering, tillägg eller liknande obligatoriska betalningar som har dragits från omsättning, insättning, eller liknande som pådrivs av spelarens aktivitet eller spelvolym, och (b) bidrag till jackpottförsäkring, där detta tillämpas, eller liknande justeringar som krävs, så att ev. berättigad vinstandel skall appliceras på det belopp som är tillgängligt för utdelning efter sådana justeringar.
   11. FPPs innebär de belöningspoäng som även kallas "Frequent Player Points" och som delas ut av Operatören till Kvalificerade PS Pokerspelare som spelar i turneringar och kontantspel för riktiga pengar enbart (vilket exkluderar bl.a. FPPs som ges som turneringsvinst, för enkäter eller via kundtjänst) under sådana villkor som publiceras på PS Webbplatsen och gäller från tid till annan.
   12. FTP bruttointäkter för casino är en kvalificerad FTP-spelares bets minus vinster.
   13. FTP bruttointäkter för poker är en kvalificerad spelares bruttointäkter för ringspel och turneringar, genererade från FTP Webbplats(er).
   14. FTP Webbplatser är Webbplatser som drivs under varumärket Full Tilt Poker i enlighet med Sektion 2 i Bilaga A.
   15. FTPs är belöningspoäng även kallade "Full Tilt Points" som delas ut av Operatören till Kvalificerade FTP-spelare baserat på den Rake som dras från varje hand och varje Kvalificerade FTP-spelares proportionella bidrag till denna Rake.
   16. FTP Bruttointäkt innebär den totala summan av FTP bruttointänkter för poker och casino.
   17. Grupp betyder Rational tillsammans med dess dotterbolag och all Rationals holdingbolag och deras respektive dotterbolag samt alla bolag associerade med Rational, bl.a. bolag som tillhandahåller tjänster under varumärkena “PokerStars” och “Full Tilt Poker”.
   18. Home Games innebär Operatörens pokertjänst online som kallas Home Games och som är tillgänglig via PS Webbplatser.
   19. Länkar innebär banners, textlänkar samt andra länkar som länkar till Webbplatserna från Webbsidorna.
   20. Marknadsföringskoder innebär den alfanumeriska sträng som delas ut av Operatören i syfte att spåra antalet Kvalificerade PS Pokerspelare samt räkna ut summan som ska betalas ut i Provision till Affiliaten.
   21. Pokerutgifter innebär, med hänvisning till pokerspel (både cash games och turneringar) på PS Webbplats(er) och på FTP Webbplats(er) endast, summan av: (i) freerolls, (ii) bonusar eller kampanjgåvor krediterade till spelaren, (iii) omsättning som ej kan indrivas (inkl. återkreditering, återbetalning etc.), (iv) en fast kostnad (som representerar medelvärdet av varje FTP) som av Rational tilldelas varje FTP som tjänas av en spelare på PS Webbplats(er) resp. FTP Webbplats(er), (v) ett fast belopp för juridiska, marknadsföringsrelaterade och driftsmässiga kostnader, (vi) tillkommande lokala spelskatter som betalas av operatören (i den summa som gäller vid betalningens datum); och/eller (vii) skäliga avgifter för betalningsbehandling och betalningstjänster som betalas av Rational till tredje part i anknytning till spelarens insättningar och uttag.
   22. Pott är den centrala pott som består av alla spelares insatser i varje spel om “riktiga pengar” på Webbplatserna.
   23. Programmets Webbplats innebär webbsidan som finns på adressen http://www.pokerstarspartners.se eller andra webbplatser som anges av Rational emellanåt.
   24. Kvalificerad FTP Pokerspelare innebär att en internetanvändare utan tidigare konto (ej inkluderat PS Användarkonto) hos Operatören som (i) kommer i kontakt med en FTP Webbplats direkt via en Länk eller genom en Marknadsföringskod samt laddar ner och installerar programvaran; (ii) öppnar ett nytt Användarkonto; och (i samband med CPA-provision) (iii) tjänar in (via insättning på sitt Användarkonto) det minimala antalet FTPs som krävs, precis som Rational har informerat Affiliaten.
   25. Kvalificerad spelare är antingen en Kvalificerad PS Pokerspelare eller en Kvalificerad FTP Pokerspelare.
   26. Kvalificerad PS Pokerspelare innebär att en internetanvändare utan tidigare konto (ej inkluderat FTP Användarkonto) hos Operatören som
    1. kommer i kontakt med en PS Webbplats direkt via en Länk eller genom en Marknadsföringskod samt laddar ner och installerar programvaran;
    2. öppnar ett nytt Användarkonto; och (i samband med CPA-provision)
    3. tjänar in (via insättning på sitt Användarkonto) det minimala antalet FPPs som krävs, såsom Rational har informerat Affiliaten.
   27. Rake innebär den del av Potten eller som tas av Rational för Operatören eller en av dess affiliates.
   28. Intäktsandel innebär provisionen som beräknas på basis på den månatliga Bruttointäkten minus månatliga Utgifter.
   29. Bruttointäkt från cash games är summan av bidragen från Kvalificerade spelare till Rake i cash games vid spel i programvara nedladdad från en Webbplats. Kvalificerade spelares bidrag till Rake bestäms genom att dela Kvalificerade spelares insats med total Pott (om spelet har ett tak för maximal Rake, ska spelares bidrag räknas mot Pottens storlek då maximal Rake uppnås, oavsett Pottens faktiska storlek efter detta), och multiplicera detta med total Rake som dras från Potten, oavsett antal spelare i handen.
   30. Cash game-hand är händer som spelas vid bord där marker som satsas representerar fasta belopp i pengar, och köps med spelares pengar då spelet inleds och löses in till samma kurs då spelet avslutas.
   31. PS Webbplatser är de webbplatser som drivs under varumärket PokerStars i enlighet med Sektion 1 i Bilaga A.
   32. Webbplatser är de webbplatser som en Affiliate får marknadsföra i enlighet med villkoren i detta Avtal såsom specifieras i Bilaga A till detta Avtal såsom denna kan uppdateras från tid till annan.
   33. Tröskelprovision ska betyda:
    1. $75 (sjuttiofem USD); eller,
    2. $150 (etthundrafemtio USD) då Affiliates får provision via banköverföring enligt Paragraf 4.4; eller
    3.   motsvarande belopp i Euro i (i) eller (ii) vid Provisionens utbetalningsdatum.
   34. Turnering ska betyda turnering som spelas på Webbplatserna och som består av händer spelade på bord där marker som satsas inte har något riktigt värde utan istället avgör hur mycket som betalas ut till respektive spelare när turneringen avslutas, i enlighet med förbestämda kriterier.
   35. Turneringsavgift innebär den avgift som behålls av Operatören eller ett av dess affilierade företag från "inköpen" som har betalats av Kvalificerade Pokerspelare som anmäler sig till en Turnering.
   36. Bruttointäkt från turnering är den totala summan av Turneringsavgifter som har betalats av Kvalificerade Pokerspelare vid spel i Turneringar i programvara som kan laddas ner från Webbplatserna.
   37. Tracker eller Spårare innebär en unik spårande hyperlänk (URL) till Webbplatsen som Rational tillhandahåller Affiliaten i syfte att spåra antalet Kvalificerade Pokerspelare samt räkna ut summan som ska betalas ut i Provision till Affiliaten.
   38. Varumärken innebär alla varumärken som används av, är registrerade av, eller som ansökts för av Rational eller någon annan enhet i dess Grupp, bl.a. de som listas i Bilaga B som kan komma att ändras: "POKERSTARS", "POKERSTARS.COM", “FULL TILT POKER”, “FULLTILTPOKER.COM, "EPT", "LAPT" och "APPT".
   39. Företagshemlighet innebär alla kunskaper, marknadsföringsinformation, affärsplan, marknadsinformation, kundlistor, listor över nätverksklienter, leverantörsinformation, konfidentiell information eller annan relaterad konfidentiell information rörande eller relaterat till aktiviteter på Rational eller andra enheter inom samma Grupp.
   40. Användarkonto betyder ett personligt spelarkonto på en Webbplats, som har öppnats i enlighet med gällande regler och villkor som styr tillgången till, och användandet av, den Webbplatsen.
   41. Webbsidor är webbsidor som ägs och/eller kontrolleras av Affiliaten och som skickas in av Affiliaten som webbsidor som ska inkluderas i Programmet.
   42. Vinster innebär den totala summan av vinster utbetalade till en kvalificerad FTP-spelare på ett casinospel på FTP-sidan.
  • 1.2 De olika Paragrafernas rubriker i detta Avtal är enbart till för läsarens bekvämlighet och ska inte tillskrivas någon vikt i Avtalets tolkning. Introduktionen till Avtalet utgör en integrerad del av detta.
  • 1.3 Där sammanhanget så kräver, kan ord som beskrivits i singular skrivas i plural och vice versa.
 2. 2. Ansökan om att delta i Programmet
  • För att bli en affiliate till Rational måste du skicka in en komplett ifylld Ansökningsblankett för affiliateprogrammet.
  • 2.2Vi kommer att granska din ansökan och kan sedan, om vi så önskar, meddela dig om huruvida vi godkänner eller avslår din ansökan om att delta i Programmet eller om vi behöver kompletterande information från dig.
  • 2.3Om vi kräver kompletterande information från dig i enlighet med Paragraf 2.2 ovan, kommer din ansökan att behandlas som om det vore en ny ansökan som kom in till Rational och vi kommer att gå igenom den i sin helhet varpå vi kommer underrätta dig om vårt beslut att antingen godkänna eller avslå ansökan till Programmet.
  • 2.4Utan att på något vis begränsa vår beslutsrätt att fastställa att en webbplats inte är lämplig för Programmet, kan vi avslå din ansökan om vi anser att något innehåll på Webbsidan är olagligt, skadligt, hotfullt, innehåller förtal, är obscent, trakasserande, rasistiskt eller på annat sätt stötande, är riktat mot minderåriga; innehåller sexuella, pornografiska eller obscena akter; innehåller grafiskt våld; innehåller diskriminerande material (oavsett om det handlar om ras, kön, religion, nationalitet, etnicitet, sexuell läggning, fysiska handikapp eller annat) eller inkräktar på Operatören eller annan tredje parts immaterialrätt.
 3. Förordnande
  • 3.1 I enlighet med detta Avtals regler och villkor, ger Rational Affiliaten, enligt reglerna under sektion 8.1, icke-exklusiv och icke-överföringsbar rätt att marknadsföra och stödja Webbplatsen enbart genom att placera Länk(ar) eller Marknadsföringskoder på dess webbsida.
  • Affiliaten lyder helt under Rationals gällande regler angående Länkar och Marknadsföringskoder, som publiceras på Programmets Webbplats och som utgör en del av detta Avtal. Reglerna för affiliates kan komma att ändras från tid till annan på beslut av Rational och det är Affiliatens skyldighet att granska reglerna regelbundet. 
  • 3.3Affiliaten kan inte föra vidare sina rättigheter och/eller skyldigheter under detta Avtal, helt eller delvis, till någon tredje part.
  • 3.4Affiliaten uppmärksammar härmed att inget häri ska anses ge ensamrätt i relation till tjänster som tillhandahålls Rational och Affiliaten ska heller aldrig inför tredje part utge sig för att ha någon som helst ensamrätt i sitt förhållande med Rational eller i sin marknadsföring av Webbplatserna (inkl. bonuserbjudanden eller spelarkampanjer) på Webbsidor.
  • 3.5Affiliaten uppmärksammar och godkänner att:
   1. följande individer kan inte och kommer inte att räknas som Kvalificerade Pokerspelare:
    1. Medlemmar av Affiliatens närmaste familj eller hushåll; och/eller
    2. anställda hos, eller konsulter kontrakterade på permanent basis av, Affiliaten,
   2. den får inte och ska inte att registrera sig för ett Användarkonto med hjälp av sina egna Länkar och Marknadsföringskoder och får inte själv räknas som en Kvalificerad Pokerspelare.
  • 3.6Länken och Marknadsföringskoden som tillhandahålls Affiliaten får endast användas enligt detta Avtal och Affiliaten får inte tillhandahålla Länken och/eller Marknadsföringskoden till någon tredje part för sådan tredje parts användning.
  • 3.7Affiliaten uppmärksammar att ingenting i detta Avtal eller någon annanstans på något sätt ska tolkas som Rationals eller Operatörens skyldighet att driva någon Webbplats, och driften av en Webbplats på någon marknad sker alltid endast på Operatörens beslut.
 4. Betalning
  • 4.1 Förutsatt att Affiliaten följer reglerna i detta Avtal, åtar sig Rational att betala Affiliaten en provision som ska vara antingen CPA-provision eller Intäktsandel som indikeras och beskrivs av Rational i meddelandet om godkännande av Affiliatens ansökan till Programmet ("Provisionen"). I syfte att undvika tveksamheter och för att räkna ut kommission baserat på andelen intäkter, bruttointäkter för FTP inkluderar endast FTP casino bruttointäkter, för spelare som blev kvalificerade FTP-spelare på eller efter det datum som casinospel blev tillgängliga på en FTP-sida i den jurisdiktion som spelaren bor, eller befann sig i när denne blev en kvalificerad FTP-spelare.
  • 4.2 För att kunna beräkna Provisionen, använder sig Rational av Trackers och/eller Marknadsföringskoder och Rational har ingen skyldighet att betala Affiliaten någon Provision om Affiliaten inte använder sig av Trackers och/eller Marknadsföringskoder.
  • 4.3   Affiliaten godkänner härmed att Rationals beräkningar av Provision är slutgiltiga och inte öppna för granskning eller överklagande, utom vid uppenbara fel.
  • 4.4   Betalning i enlighet med denna sektion 4 skall utföras av Rational till Affiliatens Användarkonto inom 31 dagar från slutet på den kalendermånad som Provisionen avser, utom för affiliates bosatta i Italien, Frankrike eller USA, där Provisionen betalas ut via banköverföring.
  • 4.5   Affiliaten ska bara kunna utse ett Användarkonto på en PS Webbplats för att motta Provisionen enligt detta Avtal om inte något annat har godkänts av Rational.
  • 4.6   Rational har ingen skyldighet att betala ut någon Provision förrän Provisionen överstiger Tröskelprovisionen.
  • 4.7   Rational förbehåller sig rätten att granska alla Provisioner för möjliga bedrägerier från din sida eller från den Kvalificerade spelaren. Om Rational på rimliga grunder anser att bedrägeri har skett i anslutning till intjänandet av Provision, har Rational rätt att hålla inne sådan Provision eller avsätta lämpligt belopp från framtida utbetalningar av Provision. För detta Avtal ska termen "bedrägeri" inkludera, men inte begränsas till, alla försök (framgångsrika eller ej) till (i) återbetalning av den första insättningen av en Kvalificerad spelare, (ii) samarbete mellan en Kvalificerad spelare och en annan spelare på Webbplatsen; eller (iii) erbjudande om eller utdelande av icke auktoriserade incitament (finansiella eller annat) från Affiliaten eller tredje part till potentiella Kvalificerade spelare (inkluderat, men ej begränsat till, delning av Provision som tjänas av Affiliate genom marknadsföring av Home Games); eller (iv) Kvalificerade spelares skapande av flera användarkonton för att missbruka kampanjer eller bonusar
  • 4.8   Affiliaten ska inte ha rätt till någon Provision från Rational för ett nytt Användarkonto, oavsett på vilken utrustning detta har öppnats (t.ex. dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan mobil utrustning som finns eller kan finnas i framtiden) (“Utrustning”), om ett Användarkonto tidigare har öppnats via sådan Utrustning (om inte ett sådant nytt konto öppnas på PS Webbplats och existerande Användarkonto fanns hos en FTP Webbplats eller vice versa), oavsett om Affiliaten hade rätt till Provision från Rational för sådant Användarkonto.
  • 4.9   Om Rational meddelar Affiliaten att en Kvalificerad spelare har valts ut av Rational för att bli medlem i “Team PokerStars: Pro”, “Team PokerStars: Online” eller “FullTiltPoker Professionals”, godkänner härmed Affiliaten att den Kvalificerade spelaren löses från Affiliaten fr.o.m. första månadsskiftet efter sådant meddelande och Affiliaten kan då inte få någon Provision för sådan Kvalificerad spelare.
 5. Affiliatens åtaganden och representation
  • 5.1   Affiliaten försäkrar för Rational att den har förmågan, erfarenheten, expertisen och resurserna att genomföra alla förpliktelser nedan.
  • 5.2   Affiliaten samtycker till att placera Länkarna eller Marknadsföringskoderna på sina Webbsidor, försäkra att Länken alltid är korrekt formaterad och att ingen länk ska skapas från Webbsidor till Webbplatsen förutom Länken, utan skriftligt medgivande från Rational i förväg.
  • 5.3   Placering av banners som utgör en del av Länken på affiliatens Webbsidor får endast göras med länkning till servern för banners som görs tillgänglig av Rational och inte på något annat sätt utan Rationals medgivande i förväg.
  • 5.4   Affiliaten samtycker till att anstränga sig för att marknadsföra Webbplatsen, på ett sätt som överensstämmer med god affärsetik och i god tro mot Rational.
  • 5.5   Om Provisionen från Rational beräknas som Intäktsdelning enligt Paragraf 4.1 ovan, åtar sig Affiliaten att varje månad generera 1 (en) Kvalificerad PS Pokerspelare för varje PS Webbplats som Affiliaten marknadsför under detta Avtal (för Intäktsdelning genererad från PS Webbplats) och 1 (en) Kvalificerad FTP Pokerspelare för varje FTP Webbplats som Affiliaten marknadsför under detta Avtal (för Intäktsdelning genererad från FTP Webbplats).
  • 5.6   Affiliaten försäkrar att det inte finns någon juridisk, kommersiell, kontraktsenlig eller annan restriktion, som förhindrar eller kan förhindra Affiliaten från att att fullt ut genomföra sina skyldigheter i enlighet med detta Avtal. Affiliaten åtar sig att meddela Rational om det skulle inträffa något som gör att Affiliaten förhindras att fullfölja sina skyldigheter enligt detta Avtal, och Rational har då rätt att avsluta Avtalet med omedelbar verkan, utan förvarning och utan skyldighet att göra ytterligare utbetalningar till Affiliaten efter att Avtalet avslutats.
  • 5.7   Affiliaten försäkrar att den har utvärderat lagarna rörande dess aktiviteter och skyldigheter här under och att den oberoende har fastslagit att den kan ingå detta Avtal och fullgöra sina skyldigheter här under utan att bryta mot gällande lag.
  • Utan att inskränka det allmängiltiga i Paragraf 5.5 ovan, så uppmärksammar Affiliaten att den är strängt förbjuden att marknadsföra Webbplatsen till invånare i USA och USA:s territorier och ingen invånare i USA och USA:s territorier får bli en Kvalificerad Pokerspelare.
  • 5.8   Utan att avvika från punkt 5.5 här ovan, affiliaten noterar och håller med om att genom att genomföra sina skyldigheter i enlighet med detta avtal är det strikt förbjudet att marknadsföra sidan/sidorna till invånare i USA eller dess territorium och ingen utav dess invånare skall ges tillåtelse att bli en kvalificerad spelare.
  • 5.9   Affiliaten åtar sig att den, i marknadsföring och kampanjaktiviteter under detta Avtal, ska lyda de jurisdiska begränsningar som styr spellicensen för respektive Webbplats, t.ex. att marknadsföra en specifik licensierad Webbplats enbart till invånare i det land som utfärdat licensen och enbart göra det där det är lagligt.
  • 5.10 Affiliaten åtar sig att följa alla rimliga instruktioner från Rational angående Affiliatens marknadsföring av Webbplatsen, bl.a. alla instruktioner från Rational som begär att Affiliaten ska publicera information om nya funktioner och kampanjer på Webbplatsen på sin Webbsida.
  • 5.11 Affiliaten accepterar att placeringen av Länkarna på Webbsidan samt att Affiliatens uppförande som affiliate potentiellt kan skada Rational och dess Grupps Varumärken, rykte och goodwill, samt att Affiliaten alltid ska agera på ett sätt som inte skadar Varumärken, goodwill och rykte.
  • 5.12 Affiliaten åtar sig härmed att inte modifiera någon av Länkarna utan skriftligt tillstånd från Rational.
  • 5.13Affiliaten ska inte erbjuda någon form av incitament (finansiella eller övriga) till någon Kvalificerad spelare eller potentiell Kvalificerad spelare utan skriftligt tillstånd från Rational i förväg.
  • 5.14 Affiliaten godkänner att den ensam ansvarar för utveckling, drift och underhåll av Webbsidan och för allt material som förekommer på Webbsidan. Affiliaten ska försäkra sig om att Webbsidan aldrig innehåller material som skulle kunna bidra till att Webbsidan förväxlas med Webbplatsen eller tillhör någon annan och sådant som Affiliaten inte har licens att använda sig av, information som är skandalös, falsk eller stötande eller någon annan information som kan bryta mot någon lag. Affiliaten ska se till att Rational och dess tjänstemän, aktieägare, anställda, ledning, representanter, efterträdare och ombud alltid hålls fria från ansvar vid fordran från tredje part, samt även vid andra rättsliga åtgärder, stämningar, krav, skador, förluster, skadestånd och alla kostnader och utgifter (bl.a. advokatkostnader) rörande utveckling, drift, underhåll och innehåll på webbsidan
  • 5.15 Affiliaten ska avhålla sig från att marknadsföra Webbplatsen på ett sätt som konkurrerar med Rational och/eller Gruppens egen marknadsföring, såvida inte Affiliaten har mottagit ett skriftligt godkännande från Rational gällande detta. Exempelvis skulle följande aktiviteter, om de genomfördes av Affiliaten, kunna anses konkurrera med Gruppens egen marknadsföring och därför inte vara tillåtna: (i) placering av Länkar på någon sida där Gruppen placerar annonser för Webbplatsen; (ii) placering av en Länk på något annan sida än Webbsidan; och (iii) din marknadsföring av Webbplatsen genom nyckelord för sökmotorer. Ett brott av Affiliaten mot föregående bestämmelser utgör ett brott mot Avtalet, och Rational har då all rätt att (i) avsluta detta Avtal omedelbart som följd av ett sådant brott och (ii) på obestämd tid hålla inne med utbetalning av Provision som tjänats in genom sådana konkurrerande aktiviteter.
  • 5.16 Affiliaten får inte utge sig för att vara eller representera Rational eller Gruppen eller dess ombud, anställda eller professionella pokerspelare i något som helst forum inkluderat sociala nätverk.
  • 5.17 Affiliaten ska, på Rationals begäran, skicka kopior till Rational av sådana personlig dokumentation (t.ex. kopia på Affiliatens pass eller annan statligt utfärdad legitimation) eller, om Affiliaten är ett företag, sådan bolagsdokumentation, som Rational kan komma att specificera, för att Rational ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt gällande lagar och bestämmelser kring penningtvätt.
 6. Vidare åtaganden för Affiliate - Home Games
  • 6.1   Home Games ger spelare möjlighet att bjuda in sina vänner till att spela home games tillsammans oavsett var i världen de befinner sig. Essensen i Home Games är att spelare kan välja att tävla i kontantspel och turneringar i en enorm mängd pokervarianter, och uppleva bekvämligheten, spänningen och glädjen i att spela home games online med människor de känner. Användande av Home Games ska bidra till, och ske i linje med, essensen i Home Games. Spelardata, ranking, klubbstatistik och många andra spelresult ("Dataverktyg") tillhandahålls via Home Games, alla med enda syfte att höja användarens sociala och tävlingsmässiga upplevelse bland sina vänner. Inget av Dataverktygen eller någon information som utvinns av Dataverktygen får användas av, eller tillhandahållas, någon Klubbmanager, Medlem eller annan tredje part för ekonomisk vinning. Operatören förbehåller sig all rätt att, om man upptäcker eller misstänker att essensen i Home Games missbrukas eller att något Dataverktyg, eller information som utvinns av Dataverktyg, används av Affiliaten eller har använts av Affiliaten för ekonomisk vinning, att stänga av Affiliaten från användande av Home Games och/eller att stänga associerad Klubb när som helst.
  • 6.2   Du beviljas härmed rätten att marknadsföra Home Games genom att placera Marknadsföringskoder och/eller Länkar på din Webbsida som en del av beviljad licens enligt Paragraf 3.1 ovan.
  • 6.3   Du tillåts bjuda in användare på din Webbsida, även via e-post, till att bli Klubbmanager och i sådan inbjudan inkludera din Marknadsföringskod och/eller Länk MEN det är strängt förbjudet för tredje part, t.ex. användare på din Webbsida, Klubbmanager eller Medlem, att bjuda in potentiella Medlemmar till en Klubb genom att använda Länk och/eller Marknadsföringskod som tillhandahållits dig genom detta Avtal.
  • 6.4   Det är strängt förbjudet för dig att inkludera Marknadsföringskod och/eller Länk som tillhandahållits dig genom detta Avtal, eller något annat incitament överhuvudtaget, i inbjudan som skickas till tredje part, t.ex. användare på din Webbsida, om att bli Medlem i en Klubb som skapats av dig. 
  • 6.5   Du får inte be någon tredje part, t.ex. användare på din Webbsida, att bjuda in potentiella Medlemmar till en Klubb genom användande av Länk och/eller Marknadsföringskod som tillhandahållits dig genom detta Avtal.
  • 6.7   Du får inte erbjuda eller tillhandahålla (eller medverka till att någon tredje part erbjuder eller tillhandahåller) incitament i någon som helst form (uttryckligt eller underförstått, ekonomiskt eller annat) via e-post, publicering på Webbsida eller något annat media (online eller offline) till tredje part genom ditt användande av Home Games inkluderat delning av Provision som tjänas av dig genom ditt användande av Home Games i enlighet med detta Avtal.
  • 6.7   Du får inte använda Home Games på ett sätt som missbrukar produkten (inkluderat användning för att öka Provision som annars betalas till dig).
  • 6.8   Om du anses ha brutit mot denna Paragraf 6 eller vidtagit åtgärder för att kringgå bestämmelserna häri, förbehåller vi oss all rätt att vidta alla åtgärder vi anser lämpliga, inkluderat att stänga ner berörda Klubbar och/eller avsluta detta Avtal.
  • 6.9   Din rätt att använda Home Games såsom beviljas genom denna Paragraf 6 kan återkallas av oss när som helst och lyder under alla ytterligare villkor och/eller begränsningar som vi från tid till annan kan anslå, bl.a. begränsning av antal eller procent Medlemmar som länkas till dig via Tracker i någon Klubb.
 7. Immaterialrätt
  • 7.1 I syfte att Affiliaten ska utföra sin plikter och skyldigheter och under Avtalsperioden ger Rational Affiliaten en icke-exklusiv, icke-överföringsbar och återkallningsbar licens att använda Varumärken enbart i anslutning till placering av Länkar och Marknadsföringskoder på Webbsidan Denna licens kan inte licensieras vidare eller överföras av Affiliaten.
  • 7.2 Affiliaten åtar sig att inte använda Rationals Varumärken och Företagshemligheter på något sätt som inte var tänkt utan skriftligt tillstånd från Rational. I synnerhet tillåts inte Affiliaten att:
   1. registrera ett domännamn; eller
   2. bjuda på något sökord hos sökmotor; eller
   3. använda någon underdomäns namn


   som inkluderar, inkorporerar eller består av Varumärken eller något domännamn som är förvillande likt Varumärken.
  • 7.3 När detta Avtal ingås och som en fortsatt skyldighet, kommer Affiliaten informera Rational om alla domännamn Affiliaten äger som bryter mot Paragraf 7.2. Om det kommer till vår kännedom att du har registrerat ett domännamn som bryter mot Paragraf 7.2 kommer du att informeras om att du omedelbart och utan kostnad för oss måste överföra domännamnet till det företag vi nominerar. DIN SKYLDIGHET ATT ÖVERFÖRA DOMÄNNAMN SOM BRYTER MOT PARAGRAF 7.2 STRÄCKER SIG ÄVEN TILL DOMÄNNAMN SOM REGISTRERADES INNAN DU INGICK DETTA AVTAL. Innan domännamnet har överförts till det nominerade företaget får du inte låta registreringen av domännamnet löpa ut. Vi har rätt att hålla inne utbetalningar av Provisionen tills domännamnet har överförts.
  • 7.4 Inget häri ska tolkas eller förstås som en överföring, från Gruppens enheter inkl. Rational till Affiliaten, av några rättigheter överhuvudtaget vad gäller Varumärken eller Företagshemligheter eller annan immaterialrätt och, i synnerhet, Affiliaten godkänner att inte någonstans skicka in någon ansökan om Varumärken som är förvillande lika Varumärkena.
  • 7.5Affiliaten godkänner härmed att all information om Kvalificerade spelare tillhör Operatören enbart och att Affiliaten inte har någon rätt till denna överhuvudtaget.
  • 7.6 Rational och varje enhet i Gruppen äger all immaterialrätt till Varumärken och företagshemligheter och kan återkalla licensen som utfärdades till Affiliaten när som helst genom att informera Affiliaten om detta skriftligt. Affiliaten skall inte utmana giltigheten eller äganderätten i något Varumärke eller handla på något vis som kan skada Gruppens enheters rätt till Varumärkena.
 8. Avtalsperiod och avslut
  • 8.1 Detta Avtal börjar gälla Verkställande Datum och fortlöper tills dess att det avslutas i enlighet med bestämmelserna häri.
  • 8.2 Du kan säga upp detta Avtal när som helst, oavsett orsak, genom att meddela oss skriftligt.
  • 8.3 Om något av följande inträffar:
   1. Affiliaten bryter mot någon paragraf i Avtalet; eller
   2. Affiliaten har, enligt Rational, agerat på ett sätt som underminerar detta Avtal; eller
   3. Affiliatens Användarkonto stängs av Operatören oavsett anledning,


   så har Rational all rätt (utan att inskränka dess andra rättigheter enligt detta Avtal eller andra avtal, juridiska eller ej) att (i) avsluta detta Avtal omedelbart och/eller (ii) på obestämd tid hålla inne Provision som Affiliaten har tjänat in som direkt eller indirekt resultat av avtalsbrottet.
  • 8.4 Vi kan avsluta detta Avtal när som helst med 7 dagars skriftligt varsel.
  • 8.5 Om Affiliaten på något sätt överför tillgångar till förmån för fordringsägare eller ingår förlikning med fordringsägare; eller förordnar eller mottar delgivning från förvaltare eller holdingbolag; eller ska genomgå frivillig eller tvingad likvidation (i annat syfte än rekonstruktion eller sammanslagning); eller sätts under någon form av tvångsförvaltning, insolvensprocess eller liknande; eller upphör med verksamhet eller (om fysisk person) bedöms antingen oförmögen att betala sina skulder eller inte ha rimliga utsikter att kunna göra det kan vi avsluta detta Avtal omedelbart.
  • 8.6 Utan att inskränka några av Rationals andra rättigheter i detta Avtal, kan Rational avsluta Avtalet omedelbart om de anser att Affiliaten konkurrerar med Rational och/eller annan enhet inom samma Grupp.
  • 8.7 Detta Avtals upphörande ska inte påverka endera parts avtalsskyldigheter som i villkor, giltighetstid eller kontext är menade att gälla även efter Avtalets upphörande.
  • 8.8Oaktat Paragraf 8.5 och 8.6 ovan och för att undvika missförstånd, klargörs det härmed att Rational inte ska hållas skyldiga att betala Provision för Kvalificerade spelare då sådana Kvalificerade spelare har genererats via Länk och/eller Marknadsföringskod efter att detta Avtal har avslutats.
  • 8.9 Efter att Avtalet har avslutats och Provision har betalats till Affiliaten fram till Avtalets avslut, ska inte Rational ha några ytterligare skyldigheter att betala ytterligare Provision till Affiliaten.
  • 8.10 Efter avslut skall Affiliaten omedelbart ta bort och sluta använda alla Länkar, Marknadsföringskoder, Varumärken på Webbsidan och allt annat material som tillhandahållits Affiliaten av eller för Rational under Avtalet och alla licenser och rättigheter som beviljats Affiliaten under Avtalet upphör omedelbart. Föregående ska inte hindra att du länkar till Webbplatsens hemsida under förutsättning att du gör detta för eget, icke kommersiellt bruk i anslutning till Home Games. Vid Avtalets upphörande ska Affiliaten omedelbart returnera till Rational all konfidentiell information under dess kontroll eller i dess ägo.
 9. Friskrivning och ansvarsbegränsning
  • 9.1 Varken Rational eller Operatören garanterar att Webbplatsen eller programvaran är felfri eller utan störningar och kommer inte att hållas ansvariga för eventuella fel eller störningar som uppstår. Vidare utfärdar varken Rational eller Operatören någon garanti, varken uttalad eller underförstådd, till Affiliaten rörande något som uttrycks i detta Avtal eller Webbplatsens eller programvarans kvalitet, säljbarhet eller användbarhet för särskilda ändamål.
  • 9.2 Under inga omständigheter ska någon part hållas ansvariga för indirekta, oförutsedda, påföljande, särskilda eller typiska skador (inklusive förlust av intäkt, förtjänst eller tid) som uppstår som följd av något i detta Avtal eller något som kan relateras till bestämmelser häri. Rationals totala maximala betalningsskyldighet enligt detta Avtal kan aldrig överstiga den totala Provisionen som ska betalas till Affiliaten i enlighet med villkoren i detta Avtal. Termerna "indirekta, oförutsedda, påföljande, särskilda eller typiska skador" så som de används i denna Paragraf 9.2 ska inte inkludera några ytterligare eller förhöjda direkta kostnader för Rational och/eller Operatören som orsakas av ett agerande av Affiliaten som utgör ett brott mot detta Avtal.
  • 9.3 Affiliaten försäkrar härmed att den oberoende har utvärderat rollen som Affiliate till Rational och att den, annat än vad som anges här, inte förlitar sig på någon representation, garanti eller redovisning från Rational.
 10. Sekretess
  Affiliaten skall försvara, skydda samt hålla Rational och dess aktieägare, ledning, tjänstemän, anställda, ombud, representanter, efterträdare och samarbetspartners skadeslösa mot och från alla skadeståndskrav, förluster, skador och kostnader, inklusive advokatkostnader, som uppkommit som ett resultat av, eller på något sätt förknippat med (a) något brott av Affiliaten mot någon garanti eller representation eller något åtagande som beskrivs i detta Avtal; (b) Affiliatens fullföljande av plikter och skyldigheter enligt detta Avtal; (c) Affiliatens försumlighet att fullfölja plikter och skyldigheter enligt detta Avtal; eller (d) någon skada som direkt eller indirekt orsakas av Affiliatens försumlighet, avsiktliga agerande eller förbiseende eller otillåten användning av Länkar.
 11. Konfidentialitet
  All information som rör Operatörens och/eller Rationals verksamhet, struktur, personal, ledning, eller annan data som rimligtvis kan betraktas som intern information ska hållas strikt konfidentiell av Affiliaten. Detta inkluderar bl.a. all korrespondens mellan Rational och Affiliaten, all information som rör antalet spelare på Webbplatserna, Rakebelopp samt all finansiell, statistisk eller annan information som lämnas ut av Rational till Affiliaten, oavsett om informationen är märkt som konfidentiell eller inte. All denna information ska förbli konfidentiell efter att Avtalsperioden har upphört tills dess att informationens sekretess lyfts och allt annat är ett brott mot detta Avtal eller andra sekretessavtal som har tecknats mellan Rational och Affiliaten. Rational kan begära att Affiliaten skriver under ett sekretessavtal om det anser att informationen som lämnas ut till Affiliaten motiverar sådana extra sekretessåtgärder.
 12. Oberoende granskning
  Du bekräftar att du har läst igenom Avtalet, att du har haft möjlighet att konsultera dina juridiska rådgivare om du så har velat, och att du godkänner alla regler och villkor. Du bekräftar att du oberoende har utvärderat önskvärdheten i att delta i Programmet och inte förlitar dig på någon representation, garanti eller redovisning som inte anges i detta Avtal.
 13. Modifikation
  Rational förbehåller sig rätten att uppdatera och modifiera detta Avtal helt eller delvis när som helst utan att meddela dig och du kommer att vara bunden av sådant Avtal inom 14 dagar från att det har publicerats på Webbplatsen. Därför uppmuntrar vi dig att besöka Webbplatsen regelbundet för att granska de regler och villkor som ingår i aktuell version av Avtalet. Ditt fortsatta deltagande i Programmet ska räknas som ditt godkännande av alla ändringar i Avtalet.
 14. Allmänt
  • 14.1 Alla meddelanden, begäran, krav och all annan kommunikation (såvida inte annat anges i detta Avtal) under detta Avtal ska ske skriftligt och anses mottaget 72 timmar efter att den skickats med rekommenderat brev eller, vid personlig levereras eller e-post, direkt vid leverans. Meddelanden från dig till Rational som rör detta Avtal eller Programmet i allmänhet ska skickas via e-post till affiliates@pokerstarspartners.com.
  • 14.2 Detta Avtal ska efter verkställande utgöra hela avtalet mellan parterna vad avser innehållet häri och upphäver alla tidigare överenskommelser, såväl muntliga som skriftliga, mellan parterna vad avser innehållet häri och ska gälla framför alla tidigare avtal mellan parterna, såväl muntliga som skriftliga, vad avser innehållet häri.
  • 14.3 Härmed bekräftas att Affiliaten är en oberoende entreprenör och varken detta Avtal eller regler och villkor i detta ska tolkas som ett partnerskap, samarbete eller agenturförhållande eller beviljande av franchise mellan parterna.
  • 14.4 Om något i detta Avtal av domstol med giltig jurisdiktion befinns vara olagligt, ogiltigt eller ej verkställbart, ska övrig villkor i Avtalet fortfarande gälla.
  • 14.5 Friande vid brott mot Avtalet skall aldrig utgöra friande för tidigare, nuvarande eller framtida brott mot samma eller andra villkor i Avtalet, och friande gäller endast om det förmedlas skriftligt och signeras av en auktoriserad representant för friande part.
  • 14.6 Avtalet och alla ärenden relaterade till detta ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Isle of Mans lagar. Du godkänner oåterkalleligt att endast Isle of Mans domstolar äger jurisdiktion vid krav, tvist eller skiljaktighet som rör detta Avtal och alla ärenden som uppstår från detta och du avstår från all rätt att protestera mot att process förs i dessa domstolar, eller att hävda att dessa domstolar är ett olämpligt forum, eller att dessa domstolar inte äger jurisdiktion. Inget i denna Paragraf ska begränsa Rationals rättigheter att vidta rättsåtgärder mot dig i någon annan domstol med lämplig jurisdiktion, och ej heller ska rättsprocess i en eller flera jurisdiktioner utesluta rättsprocess i annan jurisdiktion, samtida eller ej, inom lagens gränser i sådan jurisdiktion.
  • 14.7 För att undvika oklarheter skall det härmed klargöras att Affiliaten under inga som helst omständigheter har rätt att binda eller förpliktiga Rational på något som helst sätt, eller å deras vägnar ådra sig skulder eller skyldigheter, och inte heller skall Affiliaten utge sig för att ha sådana befogenheter, såvida inte sådana befogenheter uttryckligen och skriftligt har givits Affiliaten.
  • 14.8 Engelskspråkig version av detta Avtal ska äga företräde vid alla fall av diskrepans mellan översatta versioner av Avtalet.

BILAGA A

Sektion 1. PS Webbplatser

www.pokerstars.com
www.pokerstars.fr - marknadsförs av Affiliaten enbart till invånare i Frankrike
www.pokerstars.be
www.pokerstars.dk
www.pokerstars.it
www.pokerstars.es
www.pokerstars.ee
www.pokerstars.eu

Sektion 2. PS Webbplatser

www.fulltiltpoker.com
www.fulltiltpoker.eu

BILAGA B
WEBBPLATSER

PokerStars
PokerStars.com,
PokerStars.net,
European Poker Tour,
EPT,
Latin American Poker Tour,
LAPT,
Asia Pacific Poker Tour,
APPT,
ANZPT,
North American Poker Tour,
NAPT,
PokerStars Caribbean Adventure,
PCA,
UKIPT,
Estrellas Poker Tour,
ESPT,
Portugal Poker Series,
PPS,
France Poker Series,
FPS,
Italian Poker Tour,
IPT,
World Championship of Online Poker,
WCOOP,
World Cup of Poker,
WCP,
Sunday Million;
Home Games;
Full Tilt Poker;
FTP; och
Rush Poker.